เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1