เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1