เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1