เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 08 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1