เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 07 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 06 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 05 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 04 มิ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1