เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1