เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 03 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 02 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 01 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1