เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 เม.ย. 55
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3