เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1