เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1