เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1