เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1