เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1