เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1