เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 พ.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1