เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1