เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 พ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 พ.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1