เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 เม.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1