เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1