เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 มี.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1