เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ก.พ. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1