เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1