เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1