เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1