เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1