เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ธ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1