เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1