เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1