เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ต.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ต.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ต.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ต.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ต.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ต.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ต.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ก.ย. 57
ส่วนที่ 1