เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ก.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ก.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ก.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ก.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ก.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ส.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ส.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ส.ค. 57
ส่วนที่ 1