เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ต.ค. 58
ส่วนที่ 1