เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 มิ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 มิ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 มิ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 มิ.ย. 57
ส่วนที่ 1