เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 พ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 พ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 พ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 พ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 พ.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1