เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1