เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1