เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1