เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1