เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 มี.ค. 57
ส่วนที่ 1