เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ก.พ. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ก.พ. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ก.พ. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ก.พ. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ก.พ. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ก.พ. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ก.พ. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ก.พ. 57
ส่วนที่ 1