เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1