เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1