เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ม.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1