เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1