เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 พ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 พ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 พ.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1