เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1