เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1