เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ต.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ก.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ก.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ก.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ก.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ก.ย. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ก.ย. 56
ส่วนที่ 1