เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ก.ย. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ส.ค. 58
ส่วนที่ 1