เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1