เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 ส.ค. 56
ส่วนที่ 1